NLP –Practitioner -koulutus 2020-2021, alkaa lokakuussa

NLP –koulutus - miten rakennamme merkityksellistä maailmaa.

Huipputason taidepainotteinen NLP koulutus Tuomarinkylän upeassa kartanomiljöössä.

Koulutus on niille, jotka ovat kiinnostuneita oppimiaan jokaisessa meissä olevasta syvästä lähteestä, jota kutsumme luovuudeksi. Se on itsessään parantava voima.

Kehittämällä aistejamme, taitojamme, tapojamme ajatella ja tutkia opimme olemaan aidosti läsnä, ja näin vahvistamaan syvemmällä, luovuudessamme piileviä voimavaroja.

Siinä ei tarvitse kaihtaa omia ongelmiaan, heikkouksia tai elämän kriisitilanteita, jotka ovat osa elämän syklejä. Elämän varjopuolet ovat myös luovuuden lähde, ja parhaimmillaan motiivi, joka aktivoi ja pitää aktiivisena. Ihmisten ongelmat ovat ovi muutokseen, ja se avaa merkitysten maailmat.

Koulutuksessa opimme tutkimaan ja kehittämään myös elämän myönteisiä puolia; vahvuuksiamme ja taitojamme.. Näemme ja opimme, että ongelmamme ja vahvuutemme eivät voi olla ilman toisiaan.

NLP on työkalu opettajille, johtajille sekä taidealan, sosiaalialan ja terveysalan ihmisille; esimiehille, alaisille, yrittäjille, yksityisen ja julkisen puolen toimijoille, liike-elämässä toimiville. Koulutus palvelee myös kaikkia teitä, jotka haluatte syventää ja ymmärtää omaa elämäänne syvemmin ja rikkaammin. Koulutus parhaimmillaan avaa aivan uusia merkityksiä omassa elämässä.

TULE LOMALLE!
Koulutuksen päivämäärät 16 pvä: pe-la klo 9.15 – 17
Aikataulu selviää kevään aikana.

Koulutuksen hinta: 1240 € sis.alv

Kouluttajat: Lauri Heikkilä, NLP Trainer, Perheterapeutti, Työnohjaaja, Kuvataiteilija, Kirjailija
Maarit Björkman-Väliahdet, NLP associate Trainer, Taideterapeutti ja -kouluttaja, Työnohjaaja, Kuvataiteilija

Koulutuksesta saa Suomen NLP Yhdistyksen vaatimuksen mukaisen NLP-Practitioner todistuksen.

Ilmoittautumiset:http://www.alfa-art.fi, taidekoulu(a)alfa-art.fi/0505638511,
Ilmoittauduttuasi lähetämme sinulle koulutuksen ohjelman.

Paikka: Taidekoulu Alfa, Tuomarinkylän kartano rak. A, Tuomarinkyläntie 7, 00690 Helsinki

NLP-Practitioner koulutuksen sisältö


Perusmetaforat
Kone, systeeminen ja taidemalli
Tutkiva asenne
Miellejärjestelmät
Analyyttinen ja eläytyvä mallittaminen
VAKOG
Rentouttaminen
Transsin mallitus


Tyhjä pää, Havaintoherkkyys, Suhteen luominen
Assosiaatio ja dissosiaatio
Ulkoistaminen
Oikea ja vasen aivolohko
Oppimisen portaat
<Miellejärjestelmät
Visuaalisen järjestelmän käyttö

Arvostava haastattelu
Narratiivinen haastattelu

Näkökulmat
Tietoinen ja tiedostamaton
Metamallit
Hyrinäpörhö ja murinapörhö
Konkretian ja toiminnan kieli
Yleistys, poisto ja vääristyminen
Erinomaisuuden ympyrä

Kielimallit
Suorat ja epäsuorat suggestiot
Implikaatiot ja taustaoletukset
Jeessetti, tarinat ja metaforat
Ankkurit
Narratiivisten karttojen käyttö
Järjestelmäsiirtymä
Oppimisstrategiat

Aika
Jatkumona ja tilana
Aikajänne ja historian muutos
Tavoitteiden rakentaminen
Ankkurien ketjutus

Erottelutyylit
Menettelytapa- ja palapelimalli
Mukavuuden alue


Loogiset tasot
Ympäristö, toiminta, taidot, uskomukset ja arvot, identiteetti, maailmankatsomus
Narratiiviset harjoitukset


Loppuhaastattelu
Sukupuun NLPVersio

Kertaus ja yhteenveto
Kokonaiskuvan luominen
Koulutuksen päättäminen


Lauri Heikkilä Metamuutos Oy ja Maarit Björkman-Väliahdet Mindfire Consulting Oy