Mitä valmennus minulle antoi?

Valmennus antoi minulle monia työvälineitä ja oivallusta, miten tulevaisuudessa käsittelen asioita. Sessiot avasivat minulle ns. ongelman tai haitan aivan uudella tavalla.
Tämä itse oivaltaminen oli mielestäni se paras asia.
Yleensä vasta ongelman tullessa elämäämme hakeudumme etsimään siihen apua. Työnohjauksesta saaduilla oivalluksilla ja yksinkertaisilla työvälineillä on ongelmaan voinut tarttua jo aikaisemmassa vaiheessa. Valmennus vahvisti itseäni ja elämääni. Mielikuvaharjoitukset toimivat edelleen tiukan paikan tullessa elämässäni. Mustikkakakku ja violettiviitta ovat työvälineitäni arjessa.

Mitä oivalsin?

Elämä on elettävä tässä hetkessä ei tulevaisuudessa. Monesti asiat ovat oman itsensä summia, liian pitkään pyöriteltyjä asioita ja liian pitkään yhdessä päässä pyöriteltyjä. Harjoitteiden kautta pystyin käsittelemään hyvinkin arkoja alueita ja vahvistamaan itseäni, silti paljastamatta, se loi turvallisuutta ja luottamusta.

Oivallukset tapahtuivat minussa ja valmentaja ohjasi minua, mutta hän ei tiennyt mitä minä milloinkin oivalsin ja löysin. Tämä oli mielestäni ihmeellistä. Ohjaus vahvisti ja toi minulle työkaluja miten selviän elämän aallokoissa. Harjoituksilla saatiin käsiteltyä kuolemanpelko ja esiintymistä.

Tuija H-P